Close

Om os

Grennessminde i Taastrup er et bo- arbejds- og uddannelsessted for unge med særlige behov mellem 16 og 30 år

På Grennessminde har vi en drøm. En drøm om at lukke op for potentialet, men vi vender opgaven på hovedet. De unge har nemlig masser af potentiale, så det handler i højere grad om at finde og udvikle samfundets potentiale for at arbejde sammen med – og dermed inkludere – de unge.

Alle har ret til en kollega
Et arbejde er en menneskeret – hvis man skal opleve sig inkluderet, skal man indgå i et arbejdsfællesskab. Det er grundlaget for alt arbejde på Grennessminde. Derfor er der skarpt fokus på omvendt inklusion, at alle Grennessminde unge skal lave noget, resten af samfundet meget gerne vil være med i.

Håndens arbejde
Det er håndens arbejde, vi er dygtige til på Grennessminde. Alle vores egne virksomheder er i tråd med de forretningsområder, vores særlige unge senere kan få en fremtid inden for. Man bliver hverken designer, IT-specialist eller journalist hos os. Til gengæld kan man blive oplært af de ypperste inden for håndværksfag og dermed også komme i praktik og måske få arbejde i en virksomhed – indenfor i Grennessmindes eget regi eller udenfor hos vores mange erhvervspartnere.

780 unge har siden stiftelsen i begyndelsen af 1980’erne været igennem Grennessmindes hænder.

Adm. direktør Hanne Danielsen

Værdier

Grennessmindes værdigrundlag er en fælles platform og en beskrivelse af, hvad vi ønsker at lægge særlig vægt på i forhold til medarbejdere, unge og samarbejdspartnere.

Værdigrundlaget er den fælles referenceramme, når vi tager en beslutning og handler på Grennessminde. Vi har udvalgt følgende værdier som karakteristiske for vores arbejde: respekt, tryghed, udvikling, faglighed og troværdighed.

Respekt

 •  vi accepterer personlige grænser
 •  vi udviser rummelighed og tolerance
 •  vi inddrager og engagerer relevante parter
 •  vi tager vare på såvel mennesker som ting

Tryghed

 •  vi er nærværende og til rådighed
 •  vi er omsorgsfulde, empatiske og lyttende
 •  vi er fagligt kompetente
 •  vi er opmærksomme på socialt samspil og trivsel

Udvikling

 •  vi støtter, inspirerer og motiverer
 •  vi netværker både fagligt og socialt
 •  vi søger ny viden

Faglighed

 •  vi dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer
 •  vi udvikler kompetente dialogredskaber
 •  vi holder os orienteret
 •  vi tilpasser os udviklingen på det socialpædagogiske og beskæftigelsesmæssige område
 •  al vores samarbejde hviler på et etisk grundlag

Troværdighed

 •  vi er ærlige og realistiske i ord og handling
 •  vi kan have tillid til hinanden og andre
 •  at vi har et højt informationsniveau

Det arbejder vi for

Vision
Vi arbejder for det rummelige samfund og arbejdsmarked hvor alle har mulighed for at deltage.

Mission
Grennessminde er en vækstfokuseret social-økonomisk virksomhed. Vi støtter, huser, uddanner og kvalificerer unge med særlige behov til et aktivt og bidragende samfundsliv i samarbejde med det øvrige arbejdsmarked.

Grennessmindes bestyrelser og organisationsdiagram

Projektskolen
Knud Foldschack, Advokat
Thor Gunnar Kofoed, Direktør, Knarregård
Peter Bjerregaard, fhv. Direktør, Danmarks Rederiforening

Bo- og Opholdsstedet
Knud Foldschack, Advokat
Lulla Forchhammer, Advokat
Thor Gunnar Kofoed, Direktør, Knarregård
Eva Graff, Konsulent

Casa Rosso ApS (Grennessmindes erhvervsvirksomhed)
Knud Foldschack, Advokat
Peter Bjerregaard, fhv. Direktør, Danmarks Rederiforening
Eva Graff, Konsulent

organisationsdiagram_v2

Tilgang og metode

KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) er kernen i vores arbejde med de unge. Derfor tager vi i det daglige arbejde altid udgangspunkt i den unges ressourcer gennem en anerkendende tilgang.

Vi arbejder grundlæggende kognitivt, da vi mener, at grundlaget for god pædagogisk praksis tager afsæt i de unges tankemønstre. Gennem visualisering, registrering af de unges følelser og adfærd støtter vi de unge i ændring af deres tankemønstre, eksempelvis dysfunktionelle grundtanker, og giver dem derved mulighed for at nå egne mål og bedre muligheder for et meningsfyldt liv – med fokus på egne ressourcer.

Et forløb består af tre faser:

 • Registrering og afdækning
 • Forståelse og sammenhæng
 • Ændring og udvikling

Vi bruger desuden metoden til at understøtte vores faglige og professionelle udvikling, sikre optimal brug af ressourcer og anvende de professionelles rolle i valideringsprocessen.

Gennem mere end 30 års arbejde med unge med særlige behov har vi opnået stor erfaring med målgruppen og oplever, at relationspædagogikken er en god referenceramme at sikre kvalitet i det daglige arbejde.

Effekter af metode
Vi opnår, at de unge oplever en sammenhæng mellem de ønsker og drømme de har, og de mål der arbejdes efter i dagligdagen. Samtidig kan de se deres egen progression under forløbet.

Metoden giver os også et fagligt løft i medarbejdergruppen, fordi den giver os en fælles referenceramme og vi anvender de samme redskaber og dermed har optimeret muligheden for faglig sparring internt.

Demokrati og medborgerskab på Grennessminde

På Grennessminde spiller elev- og beboerrådet en vigtig rolle. Det sikrer, at de unge får indflydelse på beslutninger og får mulighed for at komme med nye idéer til en endnu bedre hverdag på Grennessminde.

Elev- og beboerrådet tager ejerskab og ansvar – og de arbejder flittigt på nye tiltag for de unge.

Læs mere her

Grennessminde indefra

Vi laver løbende portrætter af vores medarbejdere og unge samt om stort og småt på Grennessminde.

Se dem alle her

Historien om Grennessminde

Grennessminde i Taastrup blev stiftet i 1984 i en nedlagt møbelfabrik på Taastrup Hovedgade 175.

Skolen er opkaldt efter Inger Agnete Grenness, der i 60’erne åbnede politikernes øjne for unge med særlige behov.  I 1969 var hun med til at stifte Landsforeningen til Støtte for Sent Udviklede, der i dag hedder Landsforeningen Ligeværd. Agnete Grenness’ interesse for området opstod, da hun som ung pige fik at vide, at hun havde en ukendt søster, som var sent udviklet og derfor sendt hjemmefra.

Siden er det gået stærkt, og skolen byder i dag på mange værksteder og mange huse til botræning.

Vi har stor erfaring med at arbejde med unge med særlige behov og har gennem tiden udviklet os og tilpasset os omverdenens krav.

Grennessminde benytter Jobindex til at annoncerer, når vi søger nye kollegaer. Klik på linket nedenfor, for at se mere:

Grennessminde på Jobindex 

Klager

Vi hører gerne om utilfredshed – det er vigtigt for os, så vi hele tiden kan gøre det bedre.

I kan altid ringe på 43 99 04 70 eller skrive en mail til info@gminde.dk

Whistleblower
Hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i et dag- og eller døgntilbud for børn og unge,
kan du anonymt henvende dig til Socialtilsyn Hovedstaden.
Læs mere her: Anonym henvendelse – whistleblower

Elev- og beboerrådetAktueltPortrætterFritidBliv praktikvært
Kontakt Grennessminde - 43990470 - info@gminde.dk